Vecka 22

Svenska: Vi skriver en egen instruktion med rubrik, bakgrund och olika steg. Därefter gör vi en kamratrespons och omarbetar texten.

Matematik: Vi arbetar med tabeller och diagram.

Engelska: Vi tränar på att beställa ”fast food”-mat, vi repeterar också användningen av a och an.

Idrott:          tisdag: utomhus. Tänk på kläder efter väder!

SO: Vi jobbar med medeltiden.

NO: Vi tillverkar papper och arbetar med fåglar.

Musik: Vi sjunger och planerar inför skolavslutningen, åk 4 kommer att sjunga ”The Nights”, här kommer länk till den instrumentala version vi ska sjunga till: https://soundcloud.com/user-386571197/the-nights-instrumental , bara att börja öva alltså!

Övrigt:

På onsdag får vi besök av Väröbruk. Eleverna får information om papperstillverkning.

LÄXOR

SV – Läsläxa 60 min/vecka. Fyll i läsjournalen som ska lämnas in på fredagar.

Fredag: Sv: Lämna in läsjournalen. Eng: Träna muntligt på klockan (hela och halva klockslag).

 

Tel.nr. sjukanmälan 0515–43610 Ring varje dag barnet är sjuk före 7.45.

Tel.nr. arbetsrum 0709–328021

Vecka 21

Svenska: Vi är nu klara med kapitlet om berättande texter (myt, fabel och fantasy) och kommer i veckan att börja arbeta med instruktioner. Vi kommer att prata om vad som kännetecknar en instruktion och i vilket syfte man använder en sådan typ av text. Vid sidan av arbetar vi med ett läsprojekt tillsammans med år 1. Eleverna från år 1 läser och år 4 ger kamratrespons.

Engelska: Vi tränar på att beställa ”fast food”-mat, vi repeterar också användningen av a och an.

Idrott:                   tisdag: utomhus. Tänk på kläder efter väder!

SO: Vi arbetar färdigt med Vikingatiden och börjar så smått med Medeltiden.

NO: Vi arbetar med djur.

Musik: Vi sjunger och planerar inför skolavslutningen, åk 4 kommer att sjunga ”The Nights”, här kommer länk till den instrumentala version vi ska sjunga till: https://soundcloud.com/user-386571197/the-nights-instrumental , bara att börja öva alltså!

Övrigt:

Eleverna är lediga 25-26 maj. De som har fritids ska ha anmält om omsorg denna dag, kontrollera att det stämmer och att ni inte bara har anmält omsorg från kl. 13.15 den 26/5.

På onsdag har Friskus sin skolorientering. Vi har vår tid på eftermiddagen. Eventuellt slutar eleverna lite tidigare den dagen.

Tel.nr. sjukanmälan 0515–43610 Ring varje dag barnet är sjuk före 7.45.

Tel.nr. arbetsrum 0709–328021

Vecka 20

Svenska: Vi omarbetar fantasysagan utifrån kamratresponsen. Vi fortsätter att läsa i våra läsgrupper.

Matte: I slutet av veckan börjar vi arbeta med tabeller och diagram. Vi tränar på att läsa av ett stapeldiagram, lösa problem med hjälp av tabeller och diagram och göra stapeldiagram.

Engelska: Vi tränar på att fråga om mat och dryck. Vi använder oss av ”some” och ”any”.

Idrott:  tisdag och torsdag: utomhus. Tänk på kläder efter väder!

SO: Vi arbetar med Vikingatiden

NO: Vi arbetar med djur. Vi gör klart våra chiffermaskiner.

Musik: Vi sjunger och planerar inför skolavslutningen, åk 4 kommer att sjunga ”The Nights”.

Övrigt: Eleverna är lediga 25-26 maj. De som har fritids ska ha anmält om omsorg denna dag, kontrollera att det stämmer och att ni inte bara har anmält omsorg från kl. 13.15 den 26/5.

Skolavslutningen är i Varbergs idrottshall kl. 13.15, mer info kommer längre fram.

Många elever har med sig fidgetspinner till skolan och det är helt ok, men de ska användas på raster inte på lektioner då dessa stör övriga elever.

LÄXOR

SV – Läsläxa 60 min/vecka. Fyll i läsjournalen som ska lämnas in på fredagar.

fredag:   Sv: Lämna in läsjournalen.

Eng: glosor, se stencil. Läs texten i TB sid 68 högt 3 ggr.

Tel.nr. sjukanmälan 0515–43610 Ring varje dag barnet är sjuk före 7.45.

Tel.nr. arbetsrum 0709–328021

Vecka 19

 

Svenska: Vi fortsätter att skriva på fantasyberättelsen och arbeta i våra läsgrupper.

Matte: Vi arbetar med tid, vikt och volym.

Engelska: Vi tränar på att fråga om olika saker och att använda fråge ordet ”do/does”.

Idrott:                   tisdag och torsdag: utomhus. Tänk på kläder efter väder!

SO: Vi arbetar med Vikingatiden

NO: Vi arbetar med djur. Vi pratar också om utvecklingen av skrivkonsten.

Musik: Vi sjunger och planerar inför skolavslutningen.

 LÄXOR

SV – Läsläxa 60 min/vecka. Fyll i läsjournalen som ska lämnas in på fredagar.

torsdag: Ma: NOMP läxa på Ipanden, klockuppgifter.

fredag:   Sv: Lämna in läsjournalen. Eng: glosor, se stencil. Läs texten i TB sid 65 högt 3 ggr.

Tel.nr. sjukanmälan 0515–43610 Ring varje dag barnet är sjuk före 7.45.

Tel.nr. arbetsrum 0709–328021

Vecka 18

Svenska: Vi arbetar vidare med fantasy och kommer i veckan att börja skriva på en egen fantasyberättelse. Vi fortsätter att läsa i våra läsgrupper.

Matte: Vi börjar med ett nytt kapitel där vi arbetar med tid, vikt och volym. Vi kommer att arbeta med olika tidsuttryck (hur många kvartal går det på 2 år, hur många sekunder går det på 3 minuter osv), tidszoner (Hur mycket var klockan i Sydney när du började skolan idag?), räkna ut tidsskillnader (Klockan är 07:50 hur mycket är klockan om 9 h och 50 min?), olika viktenheter (2 kg= ? hg) och olika volymenheter (2 dl= ? ml).

Engelska: Vi läser och skriver texter om djur i USA.

Idrott:                   tisdag och torsdag: utomhus. Tänk på kläder efter väder!

SO: Vi arbetar med Vikingatiden

NO: Vi arbetar med djur. Vi repeterar också området värme.

Musik: Vi sjunger och planerar inför skolavslutningen.

Övrigt: Eleverna är lediga på måndag, röd dag.

LÄXOR

SV – Läsläxa 60 min/vecka. Fyll i läsjournalen som ska lämnas in på fredagar.

torsdag: Ma: Läxa 7, välj en av läxorna grön, blå eller röd. Grön s. 150, Läxa 7 blå s. 151 och Läxa 7 röd s. 152.

fredag:   Sv: Lämna in läsjournalen. Eng: TB sid 64 Fokusrutan och klockan (hela och halva timmar). Elever tar med bok hem eller foto på sidan på iPad.

 

Tel.nr. sjukanmälan 0515–43610 Ring varje dag barnet är sjuk före 7.45.

Tel.nr. arbetsrum 0709–328021

Viktig information

Vändplatsen utanför Karlbergs förskola är till för leveranser och lämning och hämtning av barn på Karlbergs förskola. Vid flertal tillfällen har vi uppmärksammat att vårdnadshavare parkerar i vändplatsen på förskolan när de ska lämna sina barn på skola/fritids. Vi ser gärna att vårdnadshavare parkerar på anvisad plats för att lämna/hämta sina barn på skola/fritids.
Stort TACK för hjälpen med detta.