Vecka 13

Svenska: Under veckan kommer vi att träna på en pjäs i mindre grupper som vi sedan kommer att visa upp för varandra. Vi kommer därför att arbeta med både talspråk (repliker) och kroppsspråk (uttrycka känslor).

Matte: Vi arbetar klart med multiplikation och division och börjar med geometri. Vi kommer att arbeta med area och skillnaden mellan area och omkrets.

Engelska: Vi läser om ungdomar i USA och spelar spel.

Idrott:   tisdag: inomhus       torsdag: inomhus

SO: Vi är snart klara med Sveriges geografi

NO: Vi arbetar med djur. Vi gör även klart undersökningen om hur temperaturen sjunker i termosen och diskuterar material.

Musik: Vi testar ett nytt instrument

LÄXOR

SV – Läsläxa 60 min/vecka. Fyll i läsjournalen som ska lämnas in på fredagar.

fredag:  Sv: Lämna in läsjournalen.

Eng: Glosor, se stencil. Läs i TB sid 56, lyssna gärna också på ljudfilerna som hör till på övningsmästaren kapitel 18.

Tel.nr. sjukanmälan 0515-43610 Ring varje dag barnet är sjuk före 7.45.

Tel.nr. arbetsrum 0709-328021

 

 

Vecka 12

Svenska: Vi börjar med våra läsgrupper där vi kommer att träna högläsning och lässtrategier under en tid framöver.

Matte: Vi arbetar med multiplikation och division. På tisdag kommer vi att delta i en stor internationell matematiktävling, Kängurumatte. Uppgifterna är av problemlösningskaraktär och är gjorda av de länder som deltar. Ca 40 länder brukar vara med i tävlingen och många miljoner barn.

Engelska: Vi tränar på vad olika rumsprepositioner och vad olika möbler heter. Vi kommer också att göra hör- och läsförståelsetest.

Idrott:   tisdag: inomhus, dans             torsdag: inomhus, dans

SO: Vi är snart klara med Sveriges geografi, på torsdag ska eleverna redovisa sina Keynotes.

NO: Vi arbetar med djur.

Musik: Vi testar ett nytt instrument

LÄXOR

SV – Läsläxa 60 min/vecka. Fyll i läsjournalen som ska lämnas in på fredagar.

torsdag: Ma: Träna multiplikationstabellerna 0 – 10. Förhör gärna ert barn. Eleverna kan träna på NOMP, elevspel.se eller på stenciler de har möjlighet att ta hem för att träna. Vi kommer att ha ett skriftligt förhör.

fredag:   Sv: Lämna in läsjournalen.

Eng: Glosor, se stencil. (Länder och nationaliteter).

 Tel.nr. sjukanmälan 0515-43610 Ring varje dag barnet är sjuk före 7.45.

Tel.nr. arbetsrum 0709-328021

 

Vecka 11

Svenska: Vi fortsätter att arbeta med berättande texter.

Matte: Vi arbetar med multiplikation och division.

Engelska: Vi tränar på vad olika länder heter. Vi tränar på att läsa.

Idrott:   tisdag: inomhus fotboll

torsdag: inomhus fotboll

SO: Vi fortsätter med Sveriges geografi.

NO: Vi arbetar med djur. Vi arbetar även med området värme och lär oss nya ord och begrepp inom området.

Musik: Nu jobbar vi med Melodifestivalen – vi summerar!

Övrigt: Påsklov vecka 15 och två studiedagar 18-19 april.

LÄXOR

SV – Läsläxa 60 min/vecka. Fyll i läsjournalen som ska lämnas in på fredagar.

torsdag: Ma: Träna multiplikationstabellerna 8 och 9. Förhör gärna ert barn. På NOMP ligger också ett uppdrag man ska göra.

fredag:  Sv: Lämna in läsjournalen.

Eng: Glosor, se stencil. (Blandning av glosor v 10 och några nya då vi inte hade läsförhör på torsdagen)

 

Tel.nr. sjukanmälan 0515-43610 Ring varje dag barnet är sjuk före 7.45.

Tel.nr. arbetsrum 0709-328021

 

 

Vecka 10

 

Svenska: Vi börjar att arbeta med kapitlet som handlar om berättande texter. Vi pratar bland annat om vad en myt är.

Matte: Vi börjar arbeta med multiplikation och division.

Engelska: Vi tränar på vad olika rumsprepositioner och vad olika möbler heter. Vi kommer också att göra hör- och läsförståelsetest.

Idrott:   tisdag: innebandy, vill man får man ta med egen klubba.  torsdag: innebandy, vill man får man ta med egen klubba.

SO:  Vi fortsätter med Sveriges geografi.

NO: Vi arbetar med djur. Vi arbetar även med området värme och lär oss nya ord och begrepp inom området. Eleverna tillverkar en termos i grupper som de under veckan ska testa.

Musik: Nu jobbar vi med Melodifestivalen!

Övrigt: På torsdag förmiddag cyklar vi ner till biografen för att titta på skolbio. Ta med cykel och hjälm den dagen. Vi äter lunch när vi kommer tillbaka.

Förlängd ansökningstid angående modersmålsundervisning läsåret 17/18 till fredag den 3 mars. 

Obs! Studiedag på fredag.

 

LÄXOR

SV – Läsläxa 60 min/vecka. Fyll i läsjournalen som ska lämnas in på fredagar.

 torsdag:

Ma: Träna multiplikationstabellerna 6 och 7. Förhör gärna ert barn. På NOMP ligger också ett uppdrag man ska göra.

Sv: Lämna in läsjournalen.

Eng: Glosor, se stencil.

 

Tel.nr. sjukanmälan 0515-43610 Ring varje dag barnet är sjuk före 7.45.

Tel.nr. arbetsrum 0709-328021

 

Vecka 9

Svenska: Vi ger kamratrespons på varandras faktatexter och redovisar dem för varandra.

Matte: Vi arbetar med multiplikation och division.

Engelska: Vi tränar på vad olika rumsprepositioner och vad olika möbler heter. Vi kommer också att göra hör- och läsförståelsetest.

Idrott:   tisdag: inomhus       torsdag: inomhus

SO:  Vi fortsätter med Sveriges geografi och har klarat av ungefär hälften av Sveriges landskap.

NO: Vi arbetar med djur. Vi arbetar även med området värme och lär oss nya ord och begrepp inom området. Eleverna tillverkar en termos i grupper.

Övrigt: Sportlov vecka 8. Här kan ni gå in och läsa om sportlovsaktiviteterna www.varberg.se/lov.

LÄXOR

SV – Läsläxa 60 min/vecka. Fyll i läsjournalen som ska lämnas in på fredagar.

Onsdag: Ta med material till termos enligt era skisser.

torsdag: Ma: Uppdrag på NOMP som heter ”Läxa multiplikation”.

Eleverna ska även plugga in tabellerna 2, 3, 4 och 5. Eleverna kan hitta multiplikationstabellerna på showbie (iPad), de kan träna på elevspel.se och NOMP.

fredag:    Sv: Lämna in läsjournalen.

Eng: Glosor, se stencil. Läs också sid 48-49 i TB.

Tel.nr. sjukanmälan 0515-43610 Ring varje dag barnet är sjuk före 7.45.

Tel.nr. arbetsrum 0709-328021

vecka 7

 

Svenska: Vi ger kamratrespons på varandras faktatexter och redovisar dem för varandra.

Matte: Vi börjar arbeta med multiplikation och division. Vi kommer att arbeta med begrepp som hör ihop med multiplikation. Multiplikationstabellerna, hur addition och multiplikation hör ihop, vända på multiplikation och få samma svar. Multiplikation och division med 10, 100 och 1000. Multiplikation med uppställning utan minnessiffror. Se hur multiplikation och division hör ihop. Kort division utan minnessiffror. Avrunda till närmast 10-, 100- och 1000-tal. Lära sig hur man gör ett enkelt överslag eller en uppställning.

Engelska: Vi tränar på vad olika rumsprepositioner och vad olika möbler heter.

Idrott: tisdag: inomhus torsdag: inomhus

SO:  Vi fortsätter med Sveriges geografi och har snart klarat av ungefär hälften av Sveriges landskap.

NO: Vi arbetar med djur. Vi arbetar även med området värme och lär oss nya ord och begrepp inom området.

Musik: Vi testar att skriva en låt och bildar en iPad-orkester

Övrigt: Sportlov vecka 8. Här kan ni gå in och läsa om sportlovsaktiviteterna http://www.varberg.se/lov.

Vi har en ny skolsköterska Karina Kröger. Hon arbetar måndag-onsdag kl. 7.30-16. Hennes telefonnummer 0340-88025 och 0709-598025 och mail karina.kroger@varberg.se.

Elever i åk 4B och 4C har fått hem ett papper från skolsköterskan. På papperet står en kod till en webhälsoenkät som ni ska göra hemma tillsammans med ert barn. När den är gjord kommer eleverna att få gå till Karina för att prata om hälsoenkäten samt väga, mäta och kontrollera ryggen. Det är viktigt att ni gör hälsoenkäten hemma så fort som möjligt så att hon kan komma i gång.

Den 13 mars kl. 9-12 spelas kommunfinalen i schack 4.an i Sparbankshallen. Förr låg den alltid på en lördag, men de provar något nytt i år. Det behövs en lagledare (vuxen) och sista anmälan är den 1 mars. Lagets poäng i en rond beräknas som 40 dividerat med klassens storlek gånger klassens inspelade poäng. Det är hela klassen som räknas oavsett hur många som spelar vid tillfället. Ju fler som kan, ju mer poäng.

Vi behöver en/flera ”klassföräldrar” som är med under schacktävlingsdagen. Vi lärare har svårt att vara med. Hör av er till oss om ni är intresserade. Då kan vi fråga om några elever är intresserade.

LÄXOR

SV – Läsläxa 60 min/vecka. Fyll i läsjournalen som ska lämnas in på fredagar.

torsdag:Ma: Läxa 2, du väljer själv nivå på läxan du gör grön, blå eller röd. Ni hittar läxorna på sidan 141-143.

fredag: Sv: Lämna in läsjournalen.

eng: Glosor, se stencil som delas ut på måndag.

 

Tel.nr. sjukanmälan 0515-43610 Ring varje dag barnet är sjuk före 7.45.

Tel.nr. arbetsrum 0709-328021